ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100056
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  100056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามพันตาราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samphantaratuthid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสามพันตา
ตำบล :
  ห้วยต้อน
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870379
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยต้อนนาฝาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยต้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2559 เวลา 09:02:32 น.
)