เด็กๆร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการนำของ รพ.สต.

โพสต์15 ก.ย. 2559 04:36โดยApisit Chamnan
เด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการนำของ รพ.สต.
Comments