การประเมิณการบริหารสถานศึกษา 59

โพสต์15 ก.ย. 2559 04:48โดยApisit Chamnan
            ผู้อำนวยการลัดดาวัลย์  เอื้อพงศธร รับการประเมิณการบริหารสถานศึกษา 59 เพื่อพิจารณาความดีความชอบผู้บริหาร 
โดยท่านรองเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และคณะได้ออกมาประเมิณดังที่กล่าว
Comments