ติดต่อโรงเรียน

E-Mail : spt@chaiyaphum1.go.th

Facebook : โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ

ที่อยู่ : โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ ม.11 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัชัยภูมิ 36000