ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

รหัส Smis 8 หลัก :

รหัส Obec 6 หลัก :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

1036100056

36010095

100056

สามพันตาราษฎร์อุทิศ

Samphantaratuthid

หมู่ที่ 8 บ้านสามพันตา

ห้วยต้อน

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

36000

044-870379

อนุบาล-ประถมศึกษา

7 มิถุนายน 2515

http://

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

ห้วยต้อนนาฝาย

ห้วยต้อน

35 กม.

35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2559 เวลา 09:02:32 น.)